Giappone

ESTREMO ORIENTE   /   Giappone   /   TOUR
Mostra        

Ricerca Avanzata Tour
RICERCA AVANZATA TOUR


Mostra        
TOUR DI GRUPPO

EMOZIONI GIAPPONESI / KOKORO JAPAN STANDARD 2021 (MASSIMO 12 PERSONE) (MTJ)

nelle date 16-03-2021 23-03-2021 30-03-2021 06-04-2021 13-04-2021 20-04-2021 27-04-2021 04-05-2021 11-05-2021 18-05-2021 01-06-2021 08-06-2021 15-06-2021 22-06-2021 29-06-2021 06-07-2021 13-07-2021 10-08-2021 17-08-2021 24-08-2021 31-08-2021 07-09-2021 14-09-2021 21-09-2021 28-09-2021 05-10-2021 12-10-2021 19-10-2021 26-10-2021 02-11-2021 28-12-2021 ( viene effettuato dal 01-03-2021 fino al 28-12-2021 )
 

9 Giorni / 8 Notti - Su base gruppo con guide locale in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Tokyo, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Kyoto, Nara

a partire da: € 2459.00 a persona in camera doppia

Tokyo

TOUR DI GRUPPO

EMOZIONI GIAPPONESI / KOKORO JAPAN COMPLETO 2021 (MASSIMO 12 PERSONE) (MTJ)

nelle date 16-03-2021 23-03-2021 30-03-2021 06-04-2021 13-04-2021 20-04-2021 27-04-2021 04-05-2021 11-05-2021 18-05-2021 01-06-2021 08-06-2021 15-06-2021 22-06-2021 29-06-2021 06-07-2021 13-07-2021 10-08-2021 17-08-2021 24-08-2021 31-08-2021 07-09-2021 14-09-2021 21-09-2021 28-09-2021 05-10-2021 12-10-2021 19-10-2021 26-10-2021 02-11-2021 28-12-2021 ( viene effettuato dal 01-03-2021 fino al 28-12-2021 )
 

9 Giorni / 8 Notti - Su base gruppo con guide locale in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Tokyo, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Kyoto, Nara, Hiroshima e Miyajima

a partire da: € 3425.00 a persona in camera doppia

Tokyo

TOUR DI GRUPPO

EMOZIONI GIAPPONESI / KOKORO JAPAN LUNA DI MIELE CON RYOKAN 2021 (MASSIMO 12 PERSONE) (MTJ)

nelle date 16-03-2021 23-03-2021 30-03-2021 06-04-2021 13-04-2021 20-04-2021 27-04-2021 04-05-2021 11-05-2021 18-05-2021 01-06-2021 08-06-2021 15-06-2021 22-06-2021 29-06-2021 06-07-2021 13-07-2021 10-08-2021 17-08-2021 24-08-2021 31-08-2021 07-09-2021 14-09-2021 21-09-2021 28-09-2021 05-10-2021 12-10-2021 19-10-2021 26-10-2021 02-11-2021 28-12-2021 ( viene effettuato dal 01-03-2021 fino al 28-12-2021 )
 

9 Giorni / 8 Notti - Su base gruppo con guide locale in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Tokyo, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Kyoto, Nara

a partire da: € 3911.00 a persona in camera doppia

Tokyo

TOUR DI GRUPPO

EMOZIONI GIAPPONESI / KOKORO JAPAN 2020 (MASSIMO 12 PERSONE) (MTJ)

nelle date 17-03-2020 24-03-2020 31-03-2020 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04-2020 05-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 26-05-2020 09-06-2020 23-06-2020 14-07-2020 28-07-2020 11-08-2020 25-08-2020 01-09-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 13-10-2020 20-10-2020 29-12-2020 ( viene effettuato dal 17-03-2020 fino al 29-12-2020 )
 

9 Giorni / 8 Notti - Su base gruppo in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Tokyo, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, Nara

a partire da: € 2752.00 a persona in camera doppia

Tokyo

TOUR DI GRUPPO

EMOZIONI GIAPPONESI / KOKORO JAPAN EXTENDED 2020 (MASSIMO 12 PERSONE) (MTJ)

nelle date 17-03-2020 24-03-2020 31-03-2020 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04-2020 05-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 26-05-2020 09-06-2020 23-06-2020 14-07-2020 28-07-2020 11-08-2020 25-08-2020 01-09-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 13-10-2020 20-10-2020 29-12-2020 ( viene effettuato dal 17-03-2020 fino al 29-12-2020 )
 

11 Giorni / 10 Notti - Su base gruppo in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Tokyo, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, Nara, Hiroshima, Miyajima, Osaka

a partire da: € 3677.00 a persona in camera doppia

Tokyo

TOUR DI GRUPPO

Mika Tour Japan 2020/21

nelle date 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04-2020 05-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 26-05-2020 02-06-2020 16-06-2020 30-06-2020 07-07-2020 04-08-2020 18-08-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 20-10-2020 03-11-2020 17-11-2020 16-03-2021 23-03-2021 30-03-2021 ( viene effettuato dal 07-04-2020 fino al 30-03-2021 )
 

10 Giorni / 9 Notti - Su base gruppo in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Kyoto, Kanzawa, Takayama, Tsumago, Magome, Nagoya, Hakone, Tokyo

a partire da: € 3138.00 a persona in doppia (Min. 2)

Osaka

TOUR DI GRUPPO

Gran Mika Tour Japan 2020

nelle date 03-04-2020 17-04-2020 15-05-2020 19-06-2020 03-07-2020 07-08-2020 11-09-2020 16-10-2020 ( viene effettuato dal 03-04-2020 fino al 16-10-2020 )
 

14 Giorni / 13 Notti - Su base gruppo in italiano come da calendario partenze

Itinerario: Kyoto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Monte Koya, Kumano Kodo, Kawayu Onsen, Shirahama, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone, Tokyo

a partire da: € 4759.00 per persona in camera doppia (Minimo 2)

Osaka

TOUR DI GRUPPO

IL GIAPPONE: MODERNITA' E TRADIZIONE SHORT IN ITALIANO 2020 - DA OSAKA (GRUPPI DI MASSIMO 16 PARTECIPANTI)

nelle date 24-03-2020 31-03-2020 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04-2020 05-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 26-05-2020 02-06-2020 09-06-2020 16-06-2020 23-06-2020 30-06-2020 18-08-2020 25-08-2020 01-09-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 13-10-2020 20-10-2020 27-10-2020 03-11-2020 10-11-2020 17-11-2020 ( viene effettuato dal 24-03-2020 fino al 10-11-2020 )
 

7 Giorni / 6 Notti - Su base gruppo in italiano dal 24/03 al 17/11/20 come da calendario partenze (NTA)

Itinerario: Osaka, Kyoto, Nara, Himeji, Tokyo, Monte Fuji, Hakone

a partire da: € 2529.00

Osaka

TOUR DI GRUPPO

IL GIAPPONE: MODERNITA' E TRADIZIONE IN ITALIANO 2020 - DA OSAKA (GRUPPI DI MASSIMO 16 PARTECIPANTI)

nelle date 24-03-2020 31-03-2020 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04-2020 05-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 26-05-2020 02-06-2020 09-06-2020 16-06-2020 23-06-2020 30-06-2020 18-08-2020 25-08-2020 01-09-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 13-10-2020 20-10-2020 27-10-2020 03-11-2020 10-11-2020 17-11-2020 ( viene effettuato dal 24-03-2020 fino al 10-11-2020 )
 

9 Giorni / 8 Notti - Su base gruppo in italiano dal 24/03 al 17/11/20 come da calendario partenze (NTA)

Itinerario: Osaka, Kyoto, Nara, Himeji, Tokyo, Monte Fuji, Takayama, Shirakawago, Kanazawa

a partire da: € 3689.00

Osaka

TOUR DI GRUPPO

EASY JAPAN CON ESPERIENZE CULTURALI 2020/21

nelle date 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 05-05-2020 19-05-2020 02-06-2020 16-06-2020 30-06-2020 07-07-2020 14-07-2020 04-08-2020 18-08-2020 25-08-2020 01-09-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 13-10-2020 27-10-2020 10-11-2020 24-11-2020 01-12-2020 15-12-2020 05-01-2021 19-01-2021 02-02-2021 16-02-2021 02-03-2021 09-03-2021 16-03-2021 23-03-2021 00-00-0000 ( viene effettuato dal 07-04-2020 fino al 30-03-2021 )
 

8 Giorni / 7 Notti - Su base gruppo in italiano come da calendario partenze (JTB)

Itinerario: Kyoto, Arashiyama, Nara, Tokyo

a partire da: € 1979.00 a persona in camera doppia

Osaka

TOUR DI GRUPPO

IL GIAPPONE CLASSICO 2020/21

nelle date 07-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 05-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 26-05-2020 02-06-2020 09-06-2020 16-06-2020 23-06-2020 30-06-2020 07-07-2020 14-07-2020 11-08-2020 18-08-2020 25-08-2020 01-09-2020 08-09-2020 15-09-2020 22-09-2020 29-09-2020 06-10-2020 13-10-2020 20-10-2020 27-10-2020 03-11-2020 10-11-2020 17-11-2020 24-11-2020 01-12-2020 15-12-2020 05-01-2021 19-01-2021 02-02-2021 16-02-2021 02-03-2021 09-03-2021 16-03-2021 23-03-2021 30-03-2021 31-03-2020 21-07-2020 ( viene effettuato dal 07-04-2020 fino al 30-03-2021 )
 

7 Giorni / 6 Notti - Su base gruppo in italiano come da calendario partenze (JTB)

Itinerario: Tokyo, Kyoto

a partire da: € 1698.00 a persona in doppia

Tokyo

Easy Tohoku per viaggiatori individuali

 

7 Giorni / 6 Notti - Giornaliero in inglese

Itinerario: Tokyo, Hiraizumi, Matsushima, Sendai, Yamadera, Zao Onsen, Yamagata

Tokyo

Easy Hokkaido & Sapporo per viaggiatori individuali

 

6 Giorni / 5 Notti - Giornaliero dal 29/01 al 06/03, mercoledì, venerdì e sabato dal 07/03 al 28/03, lunedì, giovedì e sabato dal 28/04 al 20/10

Itinerario: Sapporo, Sounkyo, Abashiri, Shiretoko, Mashu, Akan, Obihiro

Sapporo

Matsumoto – Tateyama

 

3 giorni / 2 notti - giornaliero da metà aprile a fine novembre (NTA)

Itinerario: Tokyo, Matsumoto, Shinano Omachi, Korube, Murodo, Tateyama, Takayama, Tokyo

Tokyo

Il lago Kawaguchi

 

2 Giorni / 1 Notte

Itinerario: Lago Kawaguchi

Tokyo

Takaragawa Onsen

 

2 Giorni / 1 Notte

Itinerario:Takaragawa

a partire da: € 351.00 Quota indicativa a persona a notte

Tokyo

ONSEN AD HAKONE

 

2 Giorni / 1 Notte - Giornaliero su base gruppo in inglese ad eccezione di date selezionate (JTB)

Itinerario: Monte Fuji, Lago Ashi, Monte Komagatake, Hakone

Tokyo

Easy Honshu Reverse per viaggiatori individuali

 

6 Giorni / 5 Notti

Itinerario: Kyoto, Nara, Monte Fuji, Hakone, Tokyo

Kyoto

La regione di Hokuriku ed il Giappone feudale

 

8 Giorni / 7 Notti - Giornaliero (NTA)

Itinerario: Tokyo, Nagano, Jigokudani Snow Monkey Park, Gole di Kurobe, Unazukionsen, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Awaraonsen, Scogliere di Tojinbo, Castello di Maruoka, Fukui, Kyoto

Tokyo

Miyajima – Hiroshima – Onomichi – Tomonoura – Okayama

 

3 Giorni / 2 Notti

Itinerario: Kyoto, Miyajima, Hiroshima, Onomichi, Fukuyama, Tomonoura, Okayama, Osaka

Kyoto

Okayama – Kurashiki – Naoshima – Takamatsu

 

3 Giorni / 2 Notti - per viaggiatori individuali

Itinerario: Kyoto, Okayama, Kurashiki, Naoshima, Takamatsu

Kyoto

Matsue – Izumo Taisha

 

3 Giorni / 2 Notti - per viaggiatori individuali

Itinerario: Kyoto, Yasugi, Izumo Taisha

Kyoto